Tư vấn

Công ty thể thao VHT có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn giám sát thi công các công trình về cỏ sân golf, cỏ sân bóng, cỏ sân vườn, cỏ trang trí, các phụ kiện và trang phục thể thao.
Một số dự án tiêu biểu thực hiện thời gian gần đây
Sân bóng rổ Trường THCS Chu Văn An

Sân cỏ nhân tạo tại thị trấn Lâm -Ý Yên -  Nam Định

Sân cỏ nhân tạo tại Trà Cổ - Quảng Ninh

Sân Bồ Đề Long Biên