Đạo diễn Đồng diễn thể dục

Đạo diễn đồng diễn thể dục Chuyên Nghiệp - Giá cả hợp lý

Để có màn đồng diễn hay và độc đáo thì người đạo diễn đồng diễn thể dục nắm vai trò vô cùng quan trọng . Đạo diễn là người sang tạo thiết kế màn đồng diễn thể dục, nắm vững tất cả các hoạt động. Có nhiệm vụ đưa ra các qui định cơ bản trên sân diễn. Quy định thứ tự các màn, vị trí tập kết ra vào các màn đồng diễn liên tục, trách sự hỗn lộn trong khi biểu diễn.
VHTGRASS chúng tôi được Tiến sĩ. Phạm Ngọc Lực - Phó Tổng giám đốc , Đạo diễn - xây dựng kịch bản đồng diễn thể dục của công ty VHTGRASS chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, dàn dựng những màn đồng diễn, sang tạo các động tác biểu diễn nghệ thuật đều , đẹp , độc đáo giúp các nhà tổ chức có nàm đồng diễn thật thành công, hoàn hảo, thu hút người xem.

 

Ts. Phạm Ngọc Lực
Phó Tổng giám đốc 
Đạo diễn - xây dựng kịch bản đồng diễn thể dục
ĐT: 098.569.6689 - 094.854.1468

chỉ đạo đồng diễn thể dục

ảnh: đồng diễn thể dục thể thao toàn trường

dây dựng đồng diễn thể dục

ảnh: đồng diễn thể dục đại hội thể thao tại Gia Lai