Lĩnh vực kinh doanh

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển văn hóa thể thao Việt Nam VHTGRASS 


bán cỏ nhân tạo giá rẻ
- Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp dân dụng, giao thông (Lĩnh vực chuyên môn giám sát : Xây dựng và hoàn thiện)
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp ; thiết kế công trình giao thông
- Xây dựng nhà các loại
- Phân phối các loại mẫu cỏ nhân tạo giá rẻ

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu, thẩm định dự toán công trình (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi hành nghề đã được đăng ký kinh doanh)
- Dịch vụ tư vấn đầu tư( Không bao gồm tư vấn luật, tư vấn tài chính, hoạt động của văn phòng luật sư và công ty luật)
- Bán buôn dụng cụ thể dục , thể thao
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Xây dựng kịch bản  - thiết kế trang phục đồng diễn thể dục