Thảm cỏ nhân tạo

Loại cỏ sợi chữ S
- Chiều cao sợi: 50 mm
- Dtex: PE 13000
- Loại sợi: Monofil PE
- Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
- Số mũi kim/m:180 mũi/m
- Cụm 8 sợi
- Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2
- Số lớp đế: 3 layers
- Màu sắc: Xanh non
Thảm cỏ nhân tạo

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG Cỏ nhân tạo

HOTLINE: 091 656 0672
Thảm cỏ nhân tạo

Cỏ nhân tạo giá rẻ trang trí nội ngoại thất

Cỏ nhân tạo giá rẻ trang trí nội ngoại thất

- Giá: 240,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-GR8686 - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non

+ Xem tiếp

Mua Cỏ Nhân Tạo Giá Rẻ Ở Đâu chất lượng

Mua Cỏ Nhân Tạo Giá Rẻ Ở Đâu chất lượng

- Giá: 185,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT- GR5838 - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non

+ Xem tiếp

THẢM CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ TOÀN QUỐC

THẢM CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ TOÀN QUỐC

- Giá: 170,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-5083 - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non

+ Xem tiếp

MẪU CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ TRONG NHÀ

MẪU CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ TRONG NHÀ

- Giá: 170,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-GR 113A - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non

+ Xem tiếp

CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI MS VHT 5018

CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI MS VHT 5018

- Giá: 195,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-5018 - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh dọc non

+ Xem tiếp

CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ

CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ

- Giá: 200,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-GR 118A - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non cỏ nhân tạo giá rẻ của công ty vhtgrass...

+ Xem tiếp

CÔNG TY BÁN CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ - MS: VHT - 6010R

CÔNG TY BÁN CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ  - MS: VHT - 6010R

- Giá: 225,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-6010R - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Đỏ Thẫm

+ Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CHỌN CỎ NHÂN TAO GIÁ RẺ VHT - 6016G

HƯỚNG DẪN CHỌN CỎ NHÂN TAO GIÁ RẺ VHT - 6016G

- Giá: 210,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-6016G - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non

+ Xem tiếp

DỊCH VỤ CUNG CẤP CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ MS: VHT-5013

DỊCH VỤ CUNG CẤP CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ MS: VHT-5013

- Giá: 170,000 Đ/ m2 - Mã sản phẩm : VHT-5013 - Loại cỏ sợi chữ S - Chiều cao sợi: 50 mm - Dtex: PE 13000 - Loại sợi: Monofil PE - Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch - Số mũi kim/m:180 mũi/m - Cụm 8 sợi - Số mũi khâu/m2: 11340 mũi/m2 - Số lớp đế: 3 layers - Màu sắc: Xanh non

+ Xem tiếp